Chỉ riêng tỉnh Bình Định đã có 10 tàu cá vỏ thép nằm bờ không đi khai thác trong tháng 3. Nguyên nhân là do các tàu này đến định kỳ phải lên bờ để sửa chữa trang thiết bị, ngư cụ. Tuy nhiên, địa phương cho biết hiện nay các tàu này đã hoàn thành việc sửa chữa và đã ra khơi đánh bắt bình thường.

Tại tỉnh Phú Yên hiện có 2 tàu vỏ thép nằm bờ không đi đánh bắt, nguyên nhân có một tàu cá là do chủ tàu bị chết, con không trả được nợ, không đủ khả năng đi biển. Do đó ngân hàng đang dừng lại để làm thủ tục chuyển chủ sở hữu và bán đấu giá. Tổng cục Thuỷ sản cho biết, có tàu cá do chủ tàu không chịu trả nợ ngân hàng, lấy lý do không có vốn mua vật tư, nhiên liệu để hoạt động trên biển nên ngân hàng đang dừng lại không cho đi đánh bắt.

Còn tại tỉnh Quảng Nam, trong thời gian qua có khoảng 6 - 8 tàu làm nghề lưới rê phải nằm bờ, mặc dù tàu không hỏng nhưng do khai thác không hiệu quả, chủ tàu phải tạm dừng đánh bắt để trang bị các ngư cụ, trang thiết bị khác để hoạt động kiêm nghề. Khi hoàn thiện các trang thiết bị, ngư cụ khác, chủ tàu tiếp tục đi đánh bắt.

Mặc dù vậy, Tổng cục Thủy sản vẫn thừa nhận, hiện nay ngư dân có tàu đóng theo Nghị định 67 đang gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để nắm bắt tình trạng tàu cá nằm bờ, đặc biệt là 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam; tìm hiểu rõ nguyên nhân, tâm tư nguyện vọng của ngư dân để có những giải pháp kịp thời.

Để tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác hải sản có hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định và góp phần tham gia bảo vệ an ninh chủ quyền trên biển, Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với ngân hàng để tìm cách tháo gỡ những khó khăn cho ngư dân trong việc nợ quá hạn, chuyển đổi chủ sở hữu khi có yêu cầu…

N.Y.