Nhà máy thủy điện Tả Trạch của Công ty CP Bitexco – Tả Trạch được xây dựng tại xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy), với công suất 19,5 MW đi vào hoạt động, sản xuất, bán điện thương phẩm từ quý III/2014.

Bình quân mỗi năm, nhà máy bổ sung 80 triệu KW cho mạng lưới điện quốc gia. Từ năm 2014-2016, số tiền chi trả DVMTR của Công ty CP Bitexco – Tả Trạch là 3,57 tỷ đồng.

Theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ quy định về một số điều của Luật Lâm nghiệp thì các tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR có nghĩa vụ kê khai và nộp tiền DVMTR đầy đủ từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, đến nay Công ty CP Bitexco – Tả Trạch vẫn chây ỳ chưa thanh toán số tiền trên.

Anh Khoa