Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi người dân chôn lấp lợn chết vì dịch bệnh bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ phát tán và lây nhiễm mầm bệnh sang các trang trại, cơ sở nuôi lợn thịt với quy mô lớn (từ 500 - 6.000 con/lứa) và hàng trăm trại nuôi lợn nái sinh sản trên địa bàn…

Để ứng phó với DTLCP, Chi cục tập trung hướng dẫn, tập huấn, vận động nhân dân tiêu hủy và chôn lấp lợn bị dịch tả theo đúng quy trình kỹ thuật, tránh dịch lây lan và gây thiệt hại kinh tế.

N.Thùy