Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 12 và ước kim ngạch XNK trong tháng 12-2017, cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 12-2017 đạt 28.000 tỷ đồng.

Ước thu cả năm 2017 đạt 293.500 tỷ đồng, tăng 7,81% so với cùng kỳ năm 2016 (272.239 tỷ đồng), đạt 102,99% dự toán.

Trân Trân