Năm 2015, du lịch Việt Nam đón 7.943.600 lượt khách quốc tế, phục vụ 57 triệu lượt khách nội địa, tổng thu 338.000 tỷ đồng. Hiện, cả nước có 1.573 doanh nghiệp lữ hành quốc tế; 16.569 hướng dẫn viên được cấp thẻ, trong đó có 7.086 hướng dẫn viên du lịch nội địa, 9.483 hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hàng chục nghìn thuyết minh viên tại điểm.

Bên cạnh đó, có 18.800 cơ sở lưu trú du lịch, với trên 355.000 buồng, tăng 2.800 cơ sở lưu trú so với năm 2014. Công suất sử dụng buồng bình quân toàn ngành đạt 57%. Năm 2016, du lịch Việt Nam phấn đấu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 60 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 2/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch; Tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), trình thẩm định và báo cáo Chính phủ trình Quốc hội …

Lưu Hiệp