Theo Agribank, nguyên nhân vụ việc được xác định là do các cá nhân trong thành phần tổ điều chuyển không thực hiện đúng quy định về vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá quy định tại Văn bản số 7088-NHNo–TCKT của Agribank.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban lãnh đạo Agribank đã trực tiếp làm việc tại Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi, chỉ đạo và yêu cầu: Các đơn vị, cá nhân có liên quan báo cáo rõ sự việc, đồng thời Chi nhánh Mạc Thị Bưởi tiến hành làm việc và báo cáo vụ việc với cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh, Cục An ninh tài chính tiền tệ và Đầu tư - Bộ Công an.

Đồng thời, đề nghị cơ quan Công an phối hợp thực hiện ngay các biện pháp truy tìm ông Nguyễn Lê Kiều Quang và thu hồi số tiền bị chiếm đoạt. Hiện tại, ông Phú Minh Hòa bị tạm giữ, nhân viên lái xe và bảo vệ chuyên trách (là những người trong tổ điều chuyển tiền) cũng đang được cơ quan chức năng  kiểm soát để phục vụ công tác điều tra.

Miễn nhiệm chức Giám đốc Phòng giao dịch, đình chỉ  công tác đối với cá nhân ông Nguyễn Lê Kiều Quang. Tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Phòng giao dịch đối với bà Đặng Thị Thu Hương. Dừng phân công nhiệm vụ áp tải tiền đối với cán bộ bảo vệ chuyên trách và lái xe. Bên cạnh đó, Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã điều động bổ nhiệm Ban Giám đốc mới cho Phòng giao dịch. Luân chuyển cán bộ từ đơn vị khác về thay thế số cán bộ của Phòng giao dịch bị đình chỉ công tác.

Ngoài ra, Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã cử cán bộ xuống hỗ trợ, rà soát lại toàn bộ hoạt động của Phòng giao dịch. Vì vậy, các hoạt động nghiệp vụ, phục vụ khách hàng vẫn được diễn ra bình thường, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng.

T.Hà