Việc ký kết nhằm mục đích tạo dựng mối liên kết hợp tác phát triển du lịch các tỉnh khu vực Tây Nguyên- Nam Trung Bộ nói chung và 4 tỉnh nói riêng, để khai thác tối đa nguồn tài nguyên cung ứng làm đa dạng hoá sản phẩm du lịch đặc trưng liên vùng, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch, dịch vụ mới hấp dẫn góp phần tăng lượng khách du lịch đến 4 tỉnh trong thời gian tới.

4 tỉnh Bình Định- Phú Yên- Gia Lai- Đắk Lắk ký kết phát triển du lịch.

Theo đó, các tỉnh cam kết tăng cường phối hợp xây dựng và bán các sản phẩm du lịch mang tính liên kết vùng giữa Bình Định- Phú Yên- Gia Lai- Đắk Lắk. Bao gồm các chương trình du lịch trọn gói, khách sạn, nhà hàng, và các sản phẩm dịch vụ đi kèm. Trong đó, cam kết về mức giảm giá tối thiểu so với giá niêm yết. Đơn cử như, tour trọn gói giảm từ 5-10%, phòng khách sạn, nhà hàng và các điểm tham quan giảm từ 10-20%; các dịch vụ liên quan khác giảm từ 10% trở lên. Mức giảm giá từng sản phẩm, dịch vụ được ghi rõ trong bản đăng ký cam kết.

Bên cạnh đó, 4 tỉnh cùng cam kết liên kết đa dạng hoá sản phẩm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quảng bá điểm đến, giới thiệu và cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ du lịch; Đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch quốc tế và nội địa, đưa khách du lịch quốc tế và du khách ở các tỉnh phía Bắc về khu vực Tây Nguyên- Nam Trung Bộ.

L.Hiệp