Trong giai đoạn này, theo NCIF, nền kinh tế Việt Nam sẽ thoát khỏi giai đoạn suy giảm và bắt đầu chu kỳ phục hồi mới. Hơn nữa, NCIF cũng dự đoán tăng trưởng kinh tế được kỳ vọng hồi phục mạnh với sự hỗ trợ từ các FTAs, lực đẩy từ các DN FDI và nhu cầu bên ngoài.

Cùng với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, cải cách thể chế và môi trường kinh doanh, khu vực công nghiệp xây dựng sẽ có bước tăng trưởng mạnh mẽ là động lực chính cho sự phục hồi nền kinh tế. Khu vực dịch vụ sẽ duy trì ở mức tăng trưởng vừa phải, trong khi tăng trưởng của khu vực nông nghiệp có thể chậm do tác động của biến đổi khí hậu và chưa có giải pháp đột phá giúp chuyển dịch cơ cấu hiệu quả, đồng thời khu vực này còn phải đối diện với các yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng và hàng rào kỹ thuật.

Theo đó, NCIF đã đưa ra giả định tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục ổn định ở mức trung bình 3% theo dự báo vào tháng 7-2016 của Quỹ Tiền tệ quốc tế, các chuyên gia NCIF dự báo tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 2016-2020 có thể đạt mức 6,55%.

Nền kinh tế Việt Nam bắt đầu vào chu kỳ phục hồi mới.

Để đạt được mức tăng trưởng tại kịch bản này, TS Đặng Đức Anh thuộc NCIF cho rằng, cần có các yếu tố đầu vào của bối cảnh trong nước bao gồm đầu tư khu vực nhà nước được cải thiện nhiều hơn cả về tốc độ giải ngân và hiệu quả; điều hành chính sách có nhiều cải thiện, thủ tục pháp lý và môi trường đầu tư tiếp tục được thuận lợi hóa; tốc độ tăng đầu tư toàn xã hội trung bình giai đoạn tăng 7%.

Đặc biệt, hệ thống tài chính cần duy trì ổn định, chính sách tài khóa và tiền tệ tương đối linh hoạt. Các FTA được triển khai hiệu quả giúp đầu tư và xuất khẩu của Việt Nam cải thiện hơn.

Tuy nhiên, TS Đặng Đức Anh cũng khuyến cáo xu hướng biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường sẽ tác động tới tất cả các vùng miền, các lĩnh vực về tài nguyên, môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội. Trong đó, tài nguyên nước, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế - sức khỏe và vùng ven biển sẽ chịu tác động mạnh nhất. Dự báo trung bình giai đoạn 2016-2020, thiên tai và ô nhiễm môi trường có thể làm giảm GDP khoảng 0,6%/năm.

Theo PGS. TS Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, điều này đặt ra thách thức không nhỏ cho các nhà hoạch định chính sách, các DN và toàn xã hội. Do đó đòi hỏi cần có các chính sách phù hợp nhằm đảm bảo hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Phan Đức