Cụ thể, đối với những doanh nghiệp thật sự khó khăn về tài chính, không có khả năng nộp một lần số nợ thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị cho phép người nộp thuế được cam kết chia dần số tiền nợ nộp 12 tháng mà không cần bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP Hà Nội cũng áp dụng việc gia hạn nợ, xóa nợ thuế theo chính sách hiện hành. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp lợi dụng, chây ỳ, chiếm dụng ngân sách Nhà nước sẽ bị phong tỏa tài khoản, cưỡng chế.

A.H.