Gồm các thị trường: Nhật Bản: 5.993 lao động (2.634 lao động nữ), Đài Loan: 4.275 lao động (1.684 lao động nữ), Hàn Quốc: 872 lao động (58 lao động nữ), Ả rập-Xê út: 131 lao động (95 lao động nữ), Ba Lan: 47 lao động (1 lao động nữ) và các thị trường khác. 

Như vậy, từ đầu năm đến hết tháng 7, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 79.428 lao động (26.287 lao động nữ) đạt 66,19% kế hoạch năm 2019 (năm 2019, kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 120.000 lao động), trong đó thị trường lớn nhất vẫn là Nhật Bản với 39.542 lao động (14.190 lao động nữ), Đài Loan: 32.259 lao động (10.906 lao động nữ), Hàn Quốc: 4.393 lao động (339 lao động nữ),…

P.H.