Bản ghi nhớ này sẽ thiết lập khung hợp tác hai bên, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác trong việc phái cử và tiếp nhận thực tập sinh và lao động Việt Nam trong lĩnh vực du lịch và hộ lý đến tỉnh Nagano. Nagano là tỉnh mà ở đó người dân có tuổi thọ cao hàng đầu thế giới, "già hóa" dân số khiến tỉnh này thiếu lao động tại chỗ, nhất là trong lĩnh vực chăm sóc, hỗ trợ người già, lĩnh vực du lịch.

Do đó, chính quyền tỉnh Nagano mong muốn với bản thỏa thuận được ký, từ nay tỉnh Nagano sẽ tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam ngành du lịch, hộ lý đến tu nghiệp, làm việc.

P.H