Cụ thể, VASEP cho biết: Trong năm qua, một số hệ thống siêu thị lớn có sự thay đổi chủ. Để chuẩn bị cho các hợp đồng mới, thời điểm tháng 3 -4/2016, các siêu thị có gửi thư đến DN đề xuất tăng chiết khấu. 

Đáng chú ý, hệ thống Big C đưa ra mức đề xuất tăng cao, lên đến 4,25% - 5%, khiến hầu hết các DN đều thấy quá khó khăn cho việc cân đối hợp tác với hệ thống này và vẫn đảm bảo có lợi nhuận để tái đầu tư.

VASEP cũng cho biết, nhiều DN thành viên đang hợp tác với Big C với mức chiết khấu cao hơn 15% (mức được cho là “ngưỡng” để tồn tại), trung bình ở 17 – 20%, thậm chí có DN lên đến 25%. Đây là mức rất cao mà DN chắc chắn sẽ lỗ.

Trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng cao, VASEP đã đề nghị Big C xem xét không tăng thêm chiết khấu trong các hợp đồng mới của 2016 và điều chỉnh mức chiết khấu xuống dưới 15%.

V.H