Hai cái tên tiêu biểu được nhắc đến trong cuộc đua là Tập đoàn TCC Holding Co của tỉ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi và Tập đoàn Central Group của gia đình Chirathivat. 

TCC Holding Co là tập đoàn năm ngoái đã đạt được thỏa thuận mua lại chuỗi siêu thị Metro tại Việt Nam với giá 655 triệu euro. 

Được biết, cả hai Tập đoàn trên đều đã tìm kiếm tư vấn của ngân hàng trong trường hợp cần sự hỗ trợ về tài chính. 

Việc bán lại hệ thống siêu thị Big C tại thị trường Thái Lan có thể đạt giá trị 108 tỉ bạt (3 tỉ USD) trong khi chi nhánh tại Việt Nam có thể đạt giá trị 800 triệu USD. 

Riêng với chi nhánh hoạt động của Big C tại Việt Nam, Tập đoàn bán lẻ của Nhật Aeon cũng bày tỏ ý định muốn mua lại. 

Việc bán lại Big C Thái Lan và Việt Nam là một phần trong kế hoạch cắt giảm nợ khoảng 4 tỉ euro (4,3 tỉ USD) trong năm nay sau khi giá cổ phiếu của Casino giảm 50% trong vòng 12 tháng qua.

V.H.