Các lĩnh vực được đánh giá là thế mạnh đã thu hút đầu tư là lĩnh vực công nghệ cao có dự án Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Samsung, với 300 triệu USD; lĩnh vực môi trường có dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống, với 227 triệu USD; lĩnh vực viễn thông Công ty Vietnamobile đã tăng vốn, với 208 triệu USD…

Trong các dự án, Hà Nội đã thu hút và triển khai 98 dự án ODA với giá trị tài trợ cam kết khoảng 4,8 tỷ USD, giá trị đã ký kết là 3,2 tỷ USD, đã giải ngân 1,05 tỷ USD, đạt 33,38% giá trị đã ký kết và 22,1% giá trị cam kết. Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng số các dự án ODA là lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông đô thị, chiếm 56%; cấp, thoát nước, xử lý nước thải, chiếm 31,8%. 

Được biết, tính riêng năm 2016, dự kiến số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới sẽ vào khoảng 22.000, tăng 19%, với vốn đăng ký ước đạt 203.000 tỷ đồng, tăng 42%.

Hải Châu