Ngoài ra thành phố cũng tích cực trong việc thực hiện việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đó có liên thông, cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài và cắt giảm 40% thời gian làm thủ tục hành chính về đầu tư, giảm 20% lĩnh vực giải phóng mặt bằng và thu hồi đất, giảm 50% thời gian lĩnh vực quy hoạch, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng còn 21 - 26 ngày, giảm 10 ngày so với quy định.

Về xây dựng Chính phủ điện tử, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 36A của Chính phủ, đến nay Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung trên địa bàn; đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu dân cư với 7,5 triệu dân cư trên địa bàn toàn thành phố trên môi trường dữ liệu dùng chung. Cùng với đó, Hà Nội đã thực hiện được 11 thủ tục hành chính hoàn toàn qua môi trường mạng như khai báo tạm trú cho người nước ngoài; tuyển sinh đầu cấp.

Hải Châu