Thay vì xử lý hồ sơ trong thời gian quy định của pháp luật, tùy trường hợp, hồ sơ có thể chỉ được quyết trong một ngày, thậm chí có thể ngắn hơn. 

Hiện nay, trước bối cảnh chung, nhiều cổ phiếu đã giảm giá rất sâu, nên nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hoặc người có liên quan đang có nhu cầu mua vào cổ phiếu hoặc gia tăng nắm giữ cổ phiếu phiếu quỹ. Để hỗ trợ doanh nghiệp, UBCKNN cam kết sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tối đa, hoàn tất thủ tục chấp thuận cho doanh nghiệp trong vòng 1 ngày. 


B.K.