Đồng thời, có 314 lượt dự án đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 1,8 tỷ USD. Như vậy, tổng vốn FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, bao gồm cả vốn đăng ký mới và tăng thêm, đạt gần 6,887 triệu USD, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn FDI thực hiện 4 tháng đầu năm ước tính đạt 4,7 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015. Trong 4 tháng đầu năm, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 2,48 tỷ USD, chiếm 48,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Singapore 502,1 triệu USD, chiếm 9,9%; Đài Loan 430,1 triệu USD, chiếm 8,5%. Nhật Bản đã tụt xuống vị trí thứ 4 với chỉ 307 triệu USD, chiếm 6%.                              

Phan Đức