Theo kết quả khảo sát các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa công bố cho thấy, năm 2015, nhóm nghiên cứu đã thu thập ý kiến của 1.584 DN FDI đến từ 43 quốc gia khác nhau, hoạt động tại 14 tỉnh, thành phố của Việt Nam (những nơi có mật độ DN FDI tập trung cao nhất).

Theo đó, 11% DN cho biết đã tăng đầu tư hoạt động và 62% DN tuyển thêm lao động mới. 65% DN cho rằng đầu tư ở Việt Nam có ít rủi ro hơn…

Trong số nhà đầu tư nước ngoài đang cân nhắc quốc gia đầu tư, 83% chọn Việt Nam thay vì chọn các quốc gia khác. Khi so sánh với các nước khác đang được cân nhắc đầu tư, Việt Nam tiếp tục được đánh giá tốt ở các lĩnh vực như: Mức thuế suất thấp hơn, nguy cơ bị thu hồi tài sản thấp, chính sách ổn định hơn…

Phan Đức