Trong 8 nước ASEAN đã có dự án đầu tư tại Việt Nam thì Singapore đứng đầu với 1.469 dự án và 33,92 tỷ USD. Malaysia đứng thứ hai với 510 dự án và 13,35 tỷ USD. Thái Lan đứng thứ ba với 406 dự án và 7 tỷ USD. Đến nay, các nhà đầu tư khối ASEAN đã có mặt tại 57/63 địa phương.

Trong đó, TP Hồ Chí Minh đứng thứ nhất với 14,45 tỷ USD vốn đầu tư, chiếm 25,4% tổng vốn đăng ký của khối ASEAN tại Việt Nam. Đứng thứ hai là Hà Nội với 425 dự án và 7,6 tỷ USD. Đứng thứ ba là Bà Rịa - Vũng Tàu với 68 dự án và 6,38 tỷ USD.

L. Hiệp