Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất nặng nề tới tình hình lao động, việc làm trên phạm vi cả nước. Riêng lực lượng lao động nữ trong quý II giảm 2,2 triệu người so với quý trước và giảm 2,4 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tính chung, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II là 51,8 triệu người, giảm 2,4 triệu so với quý trước và giảm 2,6 triệu so với cùng kỳ.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II là gần 1,3 triệu người; 

 Đây là năm đầu tiên thu nhập bình quân của lao động trong qúy  II giảm so với cùng kỳ năm trước trong 5 năm qua.

Tính đến hết tháng 6, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, bao gồm các trường hợp mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm...Có 17,6 triệu người lao động bị giảm thu nhập. Khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 72% lao động bị ảnh hưởng.

Theo bà Vũ Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ thống kê dân số và lao động (Tổng cục Thống kê), các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương thực hiện gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, bảo đảm chi đúng đối tượng và hiệu quả. Nghiên cứu gói hỗ trợ đặc thù cho nhóm lao động yếu thế nhằm giúp họ sớm vượt qua khó khăn; đẩy nhanh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để phục hồi; doanh nghiệp và người lao động cần nắm bắt nhu cầu lao động, đáp ứng quan hệ cung-cầu về lao động

Lưu Hiệp