Trong 4 tháng đầu năm 2016, Hồng Kông đã đầu tư 34 dự án mới (vốn đăng ký cấp mới là 195,63 triệu USD) và có 21 lượt tăng vốn (vốn đăng ký tăng thêm là 160,7 triệu USD), tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt 356,3 triệu USD, đứng thứ 6 trong 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư FDI tại Việt Nam.

Hiện nay, đa phần các dự án của Hồng Kông tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 502 dự án và 7,6 tỷ USD tổng vốn đầu tư. Tiếp đó là ngành sản xuất điện và hoạt động kinh doanh bất động sản.

Tỉnh Hải Dương đứng đầu trong các tỉnh, thành phố về thu hút FDI từ các nhà đầu tư Hồng Kông với 38 dự án và 3,08 tỷ USD vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh dẫn đầu về số dự án với 362 dự án, và đứng thứ hai về tổng vốn đầu tư với 2,33 tỷ USD tại Việt Nam. Tỉnh Khánh Hòa đứng thứ ba với 9 dự án và 1,3 tỷ USD vốn đầu tư. Tiếp theo là Bình Dương, Quảng Ninh, Hà Nội...

L.Hiệp