Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của TP Cần Thơ thì năm qua, Cần Thơ đã đón hơn 5,3 triệu lượt khách du lịch (tăng 14% so với cùng kì so với năm 2015). 

Khách lưu trú đạt trên 1,7 triệu lượt (trong đó khách quốc tế đạt trên 250 ngàn lượt; khách nội địa đạt gần 1,5 triệu lượt). Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của TP Cần Thơ đạt 1.826 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kì năm 2015 và đạt 130% kế hoạch năm. 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có hơn 40 doanh nghiệp lữ hành, 244 cơ sở lưu trú lưu lịch. Đặc biệt, có 20 cơ sở homestay và điểm vườn lưu trú, 17 điểm vườn du lịch… TP Cần Thơ xác định “Phát triển du lịch là một trong những ngành kinh tế động lực, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.

Năm 2017, ngành du lịch TP Cần Thơ quan tâm đẩy mạnh, phát triển Chợ nổi Cái Răng thành sản phẩm du lịch đặc thù.

Bên cạnh những mặt đạt được ngành du lịch TP Cần Thơ vẫn còn nhiều hạn chế như: Chưa phát huy, khai thác hết lợi thế, tiềm năng. Các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí còn ít, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, chất lượng chưa đủ sức hấp dẫn và giữ chân du khách; hoạt động du lịch còn thiếu tính chuyên nghiệp, sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn yếu; lực lượng lao động trong ngành du lịch còn mỏng, chưa đồng bộ về chuyên môn, nghiệp vụ còn yếu kém…

Trong năm 2017, TP Cần Thơ tập trung xây dựng và triển khai các đề án: Xây dựng Điểm du lịch Quốc gia bao gồm: quần thể Bến Ninh Kiều; xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch TP Cần Thơ giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, quan tâm đẩy nhanh thực hiện đề án “Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng” trở thành sản phẩm du lịch đặc thù của TP Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long.

Trần Lĩnh