Sản phẩm Thương hiệu Quốc gia năm 2020 được Bộ Công thương trao cho 124 doanh nghiệp tiêu biểu, điển hình trong cả nước. Tỉnh Lâm Đồng, Dalattourist có thương hiệu sản phẩm du lịch giải trí gắn với khám khá tài nguyên du lịch thiên nhiên và văn hóa Đà Lạt lọt vào danh sách sản phẩm Thương hiệu Quốc gia.

Du lịch Đà Lạt trở thành thương hiệu Quốc gia năm 2020

Hiện Dalattourist đang sở hữu, khai thác 4 khu du lịch nổi tiếng, gồm Thác Datanla, Núi Langbiang, Cáp treo Đà Lạt và Đường hầm điêu khắc. Hằng năm, các khu du lịch tiếp đón hàng triệu du khách trong và ngoài nước tới tham quan, trải nghiệm.

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt năm 2019. Mục tiêu tổng quát là xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia uy tín về hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao, tăng niềm tự hào, sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam; góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Khắc Lịch