Chiều ngày 23/2, ông Lê Văn Tùng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cho biết, cùng với việc đồng ý chủ trương đóng cửa 14 mỏ khoáng sản Titan ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất cụ thể việc đóng cửa mỏ đối với từng trường hợp.

Cục thuế tỉnh Bình Định truy thu các khoản tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền thuê đất… theo quy định đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại 14 mỏ Titan nêu trên; Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định rà soát, truy thu tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường; UBND huyện Phù Mỹ rà soát các mỏ khoáng sản ngoài quy hoạch thủy sản công nghệ cao, báo cáo nhu cầu sử dụng đất và đề xuất việc trích một phần tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường để đầu tư sửa chữa hạ tầng ở xã Mỹ Thành.
Môt mỏ khai thác khoáng sản Titan ở xã Mỹ Thành, huyện Phú Mỹ.  Ảnh : T.S

Được biết hầu hết các giấy phép khai thác khoáng sản Titan tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ đều hết hạn, các doanh nghiệp cũng đã chấm dứt hoạt động khai thác, trong khi đó UBND tỉnh Bình Định đã có chủ trường không xem xét cấp mới giấy phép khai thác sa khoáng Titan tại địa phương này mà ưu tiên quỹ đất để phát triển các dự án khác có hiệu quả kinh tế, xã hội.


Phan Văn Lương