Theo UBND tỉnh Cà Mau, tính đến ngày 30-11, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau là 4.182 tỷ đồng (đạt 103% dự toán Trung ương giao). Ước tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2018 là 4.330 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương tính đến 30-11 là 8.483 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 1.764 tỷ đồng; chi thường xuyên 5.518 tỷ đồng; chi chương trình mục tiêu, hỗ trợ có mục tiêu 1.112 tỷ đồng; ước tổng chi ngân sách năm 2018 là 10.789 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công nói chung và xe ôtô công nói riêng, Cà Mau đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án thí điểm quản lý xe ôtô công tập trung của các đơn vị cấp tỉnh đầu tháng 10-2018.

Theo đó, các xe ôtô công trước đây do các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trực tiếp quản lý, sử dụng theo tiêu chuẩn định mức quy định, nay được giao cho Trung tâm Dịch vụ tài chính công thuộc Sở Tài chính quản lý tập trung để bố trí phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc chuyển đổi phương thức quản lý đối với xe ôtô công góp phần tiết kiệm rất lớn cho ngân sách nhà nước (mỗi năm trên 17 tỷ đồng), đồng thời khắc phục, ngăn chặn được tình trạng quản lý, sử dụng xe ôtô công không đúng mục đích.

V.Đức