Điện gió là một trong những nguồn năng lượng có sức cạnh tranh nhất toàn cầu và là một trong những ngành phát triển nhanh nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng hai chữ số trong suốt 15 năm qua. 

Bên cạnh những lợi ích kinh tế trực tiếp, góp phần tạo việc làm và phát triển công nghiệp, năng lượng gió còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính. 

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, Việt Nam có nhu cầu cấp thiết cần tìm kiếm một nguồn năng lượng sạch mới có giá phải chăng, và điện gió có thể góp một phần quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu này. 

Ông Steve Sawyer, Tổng Thư ký GWEC nhấn mạnh: Chúng tôi mong muốn giúp Việt Nam đạt được những lợi ích mà ngành điện gió mang lại - một nguồn năng lượng sạch có giá hấp dẫn để phục vụ phát triển kinh tế, tăng cường an ninh năng lượng; đồng thời phát triển công nghệ tiên tiến nhất và tạo việc làm. 

Đại diện GWEC tin tưởng, nếu Việt Nam giải quyết tốt một số vấn đề về pháp lý, ngành điện gió ở Việt Nam có thể phát triển mạnh mẽ, mang lại những lợp ích to lớn về môi trường và giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn với các tổ chức và nhà đầu tư quốc tế.

B.Kä