Liên quan đến triển khai công tác lập Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương đã lấy ý kiến các bộ: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, TN&MT; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Bộ Công Thương đã nhận được ý kiến góp ý của các bộ và đã yêu cầu Viện Năng lượng giải trình, hiệu chỉnh, hoàn thiện Nhiệm vụ Đề án Quy hoạch điện VIII và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Đề án Quy hoạch Điện VIII.

Để kịp thời triển khai các công việc tiếp theo nhằm đánh giá toàn diện thực hiện Quy hoạch điện VII, Quy hoạch điện VII điều chỉnh cũng như có các chính sách phù hợp về phát triển điện lực trong thời gian tới, đảm bảo cung cầu hệ thống điện và an ninh năng lượng quốc gia, Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch điện VIII và Báo cáo ĐMC Đề án Quy hoạch điện VIII.

Trong đó, danh sách Hội đồng thẩm định được Bộ Công Thương đề xuất gồm: Chủ tịch là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các đơn vị: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương); Vụ Kinh tế công nghiệp (Bộ KH&ĐT); Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính); Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng); Bộ KH&CN; Bộ TN&MT; Bộ NN&PTNT.

Bên cạnh đó, thành viên Hội đồng còn có lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV); Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và một số chuyên gia độc lập.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng trình Thủ tướng xem xét, sớm phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập Quy hoạch điện VIII và Báo cáo ĐMC Đề án Quy hoạch điện VIII sau khi Hội đồng thẩm định hoàn thành công tác thẩm định; chỉ đạo Bộ KH&ĐT cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách các năm 2019, 2020 cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và công bố Quy hoạch điện VIII. 

Về đơn vị tư vấn, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng cho phép giao Viện Năng lượng là đơn vị tư vấn lập Quy hoạch điện VIII và Báo cáo ĐMC Đề án Quy hoạch điện VIII.

Phan Đức