Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch điện VII) được Thủ tướng phê duyệt năm 2011. Tuy nhiên, sau vài năm thực hiện, quy hoạch này đã bộc lộ nhiều nhược điểm như dự báo nhu cầu không chính xác (quá cao so với thực tế), dẫn đến nguồn vốn dự kiến phải đầu tư cho điện quá lớn, không thể đáp ứng được yêu cầu.

Theo thống kê thực tế, nhu cầu điện thương phẩm toàn quốc giai đoạn 2011-2013 đạt khoảng 89% so với dự kiến trong Quy hoạch. Theo dự báo của Viện Năng lượng, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm cả giai đoạn 2011-2015 chỉ đạt 10,3%/năm, giảm 4,0% so với kế hoạch. Riêng về Quy hoạch than giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn 2030 (Quy hoạch than 60), dự báo về tiềm năng cũng quá cao so với tốc độ khai thác thực tế, một số mỏ theo quy hoạch chưa thể triển khai, dẫn đến sản lượng thấp hơn dự kiến, trong khi nhu cầu than ngày một tăng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã báo cáo Thường trực Chính phủ về nội dung Đề án 2 quy hoạch trên. Các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã tập trung tập trung phân tích, đánh giá các quy hoạch này trên cơ sở cập nhật dự báo phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới. Các nguyên nhân dẫn đến không thể thực hiện được quy hoạch cũng được chỉ ra để rút kinh nghiệm cho giai đoạn tới.

Đánh giá năng lượng, trong đó có điện, than có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ý kiến phát biểu tại cuộc họp cũng như ý kiến đã đóng góp của các Bộ, ngành để bổ sung, hoàn thiện Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VII và dự án Điều chỉnh Quy hoạch than 60 để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt sau.

Dự kiến, sau khi phê duyệt, các quy hoạch này sẽ được triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2016 để đảm bảo năng lượng phục vụ cho các mục tiêu phát triển cho giai đoạn 2016-2020 và xa hơn nữa là đến năm 2030. Thủ tướng cũng nêu rõ mục tiêu điện, than phải đảm bảo được các yêu cầu cho tăng trưởng, phát triển đất nước với tầm nhìn cho hàng chục năm tới. Ngoài cân đối đủ nhu cầu, các nguồn năng lượng này phải có dự phòng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn…

Tuy nhiên, cũng không thể quên vấn đề môi trường, thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế trong cắt giảm khí phát thải; thúc đẩy phát triển mạnh điện tái tạo trong đó có xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư làm điện mặt trời, điện gió... Về điện hạt nhân, Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương đã được Trung ương, Quốc hội thông qua về điện hạt nhân với yêu cầu chặt chẽ, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, hiệu quả. Thủ tướng cũng khẳng định ngành điện và ngành than sẽ tiếp tục kiên trì cơ chế thị trường, tiến tới cạnh tranh, không độc quyền, không bao cấp về giá và giá phải trên giá thành sản xuất, bảo đảm lợi nhuận để tái đầu tư.

Nam Phương