Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, nhằm giúp doanh nghiệp tận dụng ngay những lợi ích từ khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực, đặc biệt, để đúng đối tượng, đúng sản phẩm và tránh để nước thứ 3 lợi dụng, Bộ Công Thương đã phối hợp với Mexico xây dựng cơ chế chung trong việc kiểm soát cấp chứng thư XK lên Internet. 

Việc đưa online cơ chế theo dõi sẽ tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong việc tận dụng các ưu đãi của hiệp định cho ngành dệt may và gắn chặt hơn nữa chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp hai nước.

Theo đó, Thương nhân nộp hồ sơ cấp Chứng thư xuất khẩu hoàn toàn qua Internet, không phải nộp hồ sơ bản giấy và được trả Chứng thư xuất khẩu trực tiếp hoặc qua bưu điện tùy thuộc vào đăng ký của thương nhân. Việc cấp Chứng thư xuất khẩu tự động cho thương nhân theo phương thức trừ lùi lượng hạn ngạch thuế quan trên hệ thống điện tử và theo nguyên tắc thương nhân nộp hồ sơ trước được cấp trước, thương nhân nộp hồ sơ sau được cấp sau, cho đến khi hạn ngạch thuế quan được cấp hết. Cấp Chứng thư xuất khẩu khi thương nhân đã xuất khẩu lô hàng. 

Theo cơ chế này thương nhân phải thường xuyên theo dõi cấp hạn ngạch thuế quan trên hệ thống điện tử để nộp hồ sơ đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu.

Trước đó, ngày 19-4-2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 07/2019/TT-BCT quy định XK hàng dệt may sang Mexico theo CPTPP (Thông tư 07) gồm 5 Chương và 12 Điều nhằm nội luật hóa các cam kết theo 2 thư song phương cấp Bộ trưởng, Thông tư có hiệu lực từ ngày 20-6-2019. 

Về quy định ưu đãi thuế quan, phải đáp ứng các điều kiện như: Có C/O mẫu CPTPP và Chứng thư XK (Certificate of Eligibility-C/E) đối với hàng dệt may trong hạn ngạch thuế quan đồng thời đáp ứng một trong các quy tắc xuất xứ quy định tại khoản 3, Điều 4 của Thông tư 07.

 Bên cạnh đó, danh mục hàng dệt may áp dụng hạn ngạch thuế quan XK sang Mexico quy định tại Phụ lục thông tư này gồm: Sản phẩm dệt may sử dụng nguyên liệu xơ sợi bông và acrylic và sản phẩm quần áo, tã trẻ em.


Lưu Hiệp