Các chuyên gia của VIET đưa ra 7 khuyến nghị chính sách, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng ngành điện Việt Nam. Ảnh: Thái An. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Dương Minh, Chủ tịch tổ chức VIET cho biết, trong bối cảnh hiên nay khi Chính phủ Việt Nam kêu gọi đa dạng hóa nguồn đầu tư cho lĩnh vực năng lượng, đã xuất hiện nhiều vấn đề về kỹ thuật cần có sự thích nghi và đổi mới nhanh chóng trong quá trình ra quyết định về chính sách. Do đó, VIET sẽ là cầu nối hợp tác giữa các các nhà khoa học và các nhà lập chính sách nhằm để đưa ra các quyết định phù hợp thúc đẩy sự chuyển đổi của hệ thống năng lượng Việt Nam phát triển với độ tin cậy cao và bền vững.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, các chuyên gia năng lượng của VIET đã đưa ra 7 khuyến nghị chính sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng của ngành điện Việt Nam bao gồm: Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia (Quy hoạch điện 8); Tăng cường sử dụng điện hiệu quả; Chi phí sản xuất điện năng lượng tái tạo so với điện từ nhiên liệu hóa thạch; Điều chỉnh nguồn phát và quản lý nhu cầu điện; Cải cách thị trường điện để thu hút đầu tư phát triển và đa dạng hóa nguồn điện.

Theo đó, nếu những khuyến nghị nêu trên được áp dụng phù hợp, thì quá trình chuyển đổi sẽ đóng góp lớn vào việc cắt giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam, nhằm đạt được các mục tiêu cam kết quốc gia tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu COP21 (Paris, 2015) cũng như các cam kết quốc tế khác liên quan đến phát triển bền vững mà Việt Nam đã tham gia trong thời gian gần đây.

Được thành lập từ năm 2018, VIET là một tổ chức nghiên cứu độc lập với các hoạt động nghiên cứu liên quan đến việc chuyển dịch hệ thống năng lượng quốc gia. 

Sự kiện ra mắt VIET là một dịp để giới thiệu những định hướng nghiên cứu mà VIET có thể đóng góp cho Việt Nam kể từ khi thành lập. Đây cũng đồng thời là dịp để tăng cường giao lưu giữa cộng đồng các nhà nghiên cứu, trong và ngoài nước, với các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.


Tiên An