Báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2018 cho thấy, triển vọng kinh tế Việt Nam về tiêu dùng cá nhân tăng sẽ được củng cố trên nền tảng thu nhập tăng và lạm phát ổn định. Triển vọng đầu tư cá nhân cũng rất sảng sủa. Doanh nghiệp tiếp tục tin tưởng và lạc quan.

Tính theo ngành, ngành Công nghiệp sẽ duy trì được đà tăng trưởng mạnh nhờ hoạt động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vững chắc. Ngành Xây dựng dự báo sẽ tăng trưởng trong năm 2018 và 2019, nhờ mức cam kết và giải ngân nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đều đạt kỷ lục trong năm 2017. Khu vực dịch vụ dự báo sẽ duy trì tăng trưởng trong năm 2018 và năm 2019.

Hải Châu