Tại đây, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Phát triển châu Á Aaron Batten cho biết, Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) 2017 dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2017 và 6,7% trong năm 2018, nhờ sự gia tăng hoạt động trong các lĩnh vực chế tạo, xây dựng, thương mại bán buôn và bán lẻ, ngân hàng, du lịch.

Theo Báo cáo, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ thúc đẩy ngành chế tạo trong nước, đồng thời giúp tăng nguồn thu từ xuất khẩu của Việt Nam ngay cả khi dòng thương mại khu vực, toàn cầu tiếp tục giảm. 

Tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh của Việt Nam được dự báo tăng gấp đôi so với hiện nay, lên 33 triệu người vào năm 2030, góp phần gia tăng tiêu dùng cá nhân, thúc đẩy thương mại bán lẻ.   

Việc chuyển đổi mạnh mẽ nền nông nghiệp là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy tăng trưởng và cho phép Việt Nam vươn lên vị trí quốc gia thu nhập trung bình cao.

Hải Châu