Ngày 20-2, thông tin từ UBND TP. Đà Nẵng: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa phê duyệt kinh phí 18 tỷ đồng thực hiện Đề án phát triển Du lịch năm 2019 từ nguồn kinh phí sự nghiệp Du lịch đã bố trí trong dự toán của Sở Du lịch năm 2019.

Năm 2019, ngành du lịch TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu đạt được 8,19 triệu lượt khách du lịch, tổng thu du lịch 27.400 tỷ đồng. 
Theo đó, các nội dung nhiệm vụ chính của đề án Đề án phát triển Du lịch năm 2019 bao gồm: Nâng cấp chất lượng và hình thành sản phẩm du lịch sinh thái, làng quê, đường sông…, các sự kiện Du lịch; Công tác tài nguyên, môi trường du lịch; Quản lý cơ sở lưu trú, cơ sở đạt chuẩn, đơn vị lữ hành, vận chuyển, khu điểm du lịch; Tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch như xuất bản ấn phẩm du lịch, tham gia hội chợ, roadshow trong và ngoài nước, Famtrip; Đào tạo nguồn nhân lực du lịch cán bộ quản lý nhà nước và hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho doanh nghiệp.


Chính quyền TP. Đà Nẵng sẽ đầu tư 18 tỉ đồng cho Đề án phát triển Du lịch năm 2019 bao gồm: Nâng cấp chất lượng và hình thành sản phẩm du lịch sinh thái, làng quê, đường sông…, các sự kiện lễ hội và Du lịch…

Để du lịch tiếp tục là ngành mũi nhọn của thành phố và khởi sắc hơn, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết: Năm 2019, Đà Nẵng đặt mục tiêu đạt được 8,19 triệu lượt khách du lịch, tổng thu du lịch 27.400 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này Sở Du lịch Đà Nẵng sẽ tập trung triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án, kế hoạch. 

 Sở sẽ xây dựng và triển khai Đề án Cơ cấu lại ngành du lịch (gồm các lĩnh vực cơ sở lưu trú, lữ hành, nhà hàng, khu điểm du lịch, vận chuyển, mua sắm, giải trí...) để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới, theo quy luật thị trường và hội nhập quốc tế. Đà Nẵng cũng đang quá trình hoàn thiện Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, có cả “thuê tư vấn nghiên cứu về ngưỡng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng (sức chứa) để đảm bảo phát triển du lịch bền vững”.

Hoài Thu