Tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu (VCIC), một dự án hợp tác giữa Bộ Khoa học và công nghệ và Ngân hàng Thế giới vừa tổ chức diễn đàn Chuyển giao công nghệ xúc tiến đầu tư và kết nối thị trường quốc tế Việt Nam - Australia (Chương trình VCIC Connect).

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp khoa học công nghệ, Giám đốc Ban quản lý VCIC cho biết, hoạt động kết nối chuyển giao công nghệ được tổ chức thường xuyên nhằm khai thác, tìm kiếm, chuyển giao nhanh các tiến bộ kỹ thuật quốc tế vào Việt Nam. Tiêu chí của việc chọn lựa các công nghệ bao gồm các lĩnh vực ưu tiên, tạo ra điều kiện phát triển lâu dài, gắn với dân sinh.

Theo đó, VCIC Connect thông qua các đối tác nước ngoài lựa chọn, đánh giá những công nghệ khả thi về mặt kỹ thuật và tài chính, sẵn sàng thương mại. Đây cũng là những nhóm sẵn sàng đồng hành với các doanh nghiệp Việt Nam. Ông Nghiệm cũng cho biết, việc chuyển giao công nghệ sẽ giúp công nghệ có tiềm năng của Việt Nam được giới thiệu ra thị trường quốc tế.

Tại diễn đàn, các công nghệ lưu trữ pin, tái chế vật liệu, tế bào gốc... của Australia được giới thiệu tới các doanh nghiệp Việt Nam.Từ phía đầu cầu Australia, một số giáo sư Trường Đại học New South Wales đã giới thiệu về công nghệ tái chế và gia tăng giá trị cho các vật liệu có thể tái chế mà các đơn vị sở hữu sẵn sàng chuyển giao cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo các chuyên gia, có thể khẳng định việc chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư và xúc tiến thị trường quốc tế sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối vào chuỗi giá trị toàn cầu để tìm kiếm, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường. 

Đây cũng là cầu nối cho các doanh nghiệp tiếp cận và kết nối với các đối tác quốc tế về chuyển giao công nghệ, thương mại, đầu tư để tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh, phát triển thị trường, thu hút đầu tư theo nhu cầu của doanh nghiệp.

P. Huyền