Đây là một chuỗi sự kiện giới thiệu các nền tảng số “Make in Vietnam” nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Nền tảng Viettel AI Open Platform được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel với mục đích đưa các công nghệ ngang tầm thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo phục vụ người Việt. Nền tảng này đã được Viettel đầu tư nghiên cứu từ năm 2016.


H.Thanh