Vệ tinh LOTUSat-1 nặng 600kg,  có thể chụp ảnh trong mọi điều kiện thời tiết với độ phân giải cao. LOTUSat-2 có thể phát hiện các vật thể từ 1m trở lên.

Việc thiết kế, chế tạo LOTUSat-2 sẽ diễn ra ở Việt Nam, do đội ngũ người Việt thực hiện, đánh dấu một bước tiến trong khả năng làm chủ công nghệ vũ trụ của người Việt.

Cán bộ của Trung tâm Vệ tinh quốc gia được cử đi học tại Nhật Bản phục vụ cho việc chế tạo LOTUSat-2.

Cùng với vệ tinh LOTUSat-1, vệ tinh LOTUSat-2 sẽ tham gia vào quá trình cung cấp dữ liệu để xử lý, đưa ra các tính toán, góp phần giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai của Việt Nam, tương đương với 150 triệu USD/ năm.

Trước đó, ngày 8-5-2013, Việt Nam đã phóng thành công vệ tinh viễn thám đầu tiên VNRED Sat-1, trở thành một trong 25 quốc gia trên thế giới có vệ tinh quan sát trái đất. VNRED-Sat 1 có kích thước 600mm x 570mm x 500mm, nặng 120kg, tuổi thọ 5 năm. 

K. Vy