Đó là bà Ngụy Thị Khanh (41 tuổi), Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh (GreenID) tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). 6 nhà hoạt động môi trường còn lại đến từ Colombia, Pháp, Nam Phi, Philippines, Mỹ. Bà được chọn là người đại diện châu Á nhận giải thưởng.

Bà Nguỵ Thị Khanh được biết đến là nhà hoạt động môi trường nổi bật ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng bền vững. Bà cũng là thành viên sáng lập Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam, một mạng lưới gồm 11 tổ chức Việt Nam và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Bà Nguỵ Thị Khanh 
Giải thưởng Goldman được thành lập năm 1989 nhằm vinh danh những nhà hoạt động môi trường nổi bật trên toàn cầu. Đây cũng là giải thưởng lớn nhất thế giới trong lĩnh vực này.

H. Ly