Trong đó, nổi bật là Hội thảo quốc tế với các báo cáo của Google, Microsoft, CISCO, IBM, Splunk, Samsung về kinh nghiệm, giải pháp trong việc đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống trọng yếu. Tại hội thảo, VNISA cũng trình bày báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thực trạng an toàn thông tin tại Việt Nam trong năm vừa qua và công bố Chỉ số an toàn thông tin 2016.

Ngoài ra, sẽ có ba phiên hội thảo chuyên đề và các hoạt động trình diễn sản phẩm, công nghệ bảo mật tiên tiến.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, hàng loạt các hoạt động khác cũng được triển khai như: Cuộc thi quốc gia Sinh viên với an toàn thông tin; Khoá đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin với chủ đề “Lập trình an toàn trên điện thoại di động” cho cán bộ quản trị hệ thống thông tin…

Ngày An toàn thông tin Việt Nam được tổ chức với hy vọng nâng cao nhận thức của người dân đảm bảo an toàn thông tin mạng trong bối cảnh hacker tấn công liên tục.

Hải Châu