Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương; Nguyễn Trọng Dũng, Phó trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển Trung ương, Vụ trưởng Vụ đổi mới doanh nghiệp Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng CAND…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật (HCKT) thay mặt Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Công an nêu rõ: Được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng, năm 2015, các doanh nghiệp CAND đã khắc phục khó khăn từng bước sắp xếp, đổi mới và phát triển; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đã có chuyển biến, thiết thực phục vụ nhiệm vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND, mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm ổn định, thu nhập cho hàng nghìn người lao động…

Thiếu tướng Phan Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Công nghiệp an ninh và doanh nghiệp trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết hoạt động của các doanh nghiệp Bộ Công an năm 2015, nêu rõ, các doanh nghiệp CAND sau khi sắp xếp, tổ chức lại theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã có sự thay đổi mạnh mẽ, cơ bản, tạo ra những cơ hội mới trong chiến lược phát triển sản phẩm của các doanh nghiệp… Phương hướng hoạt động năm 2016 của doanh nghiệp CAND theo hướng “Tập trung, thống nhất, chuyên sâu, chuyên môn hóa”…

Nhân dịp này, Bộ Công an trao Cờ thi đua cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 9 cá nhân. Tổng cục HCKT trao Cờ thi đua cho 2 tập thể; trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành với các đại biểu tham dự Hội nghị.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc .

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà; Thứ trưởng Bùi Văn Thành  đã ghi nhận, biểu dương thành tích của các doanh nghiệp CAND đã nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt trong xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Tổng cục HCKT CAND…

Chỉ đạo nhiệm vụ năm 2016, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm, yêu cầu doanh nghiệp CAND cần có tầm nhìn dài hạn; từng doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh, nâng cao thương hiệu. Tổng cục HCKT tham mưu cho Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ ban hành nghị quyết về phát triển doanh nghiệp an ninh.Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Công an theo hướng cổ phần hóa, thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp an ninh.

Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, hoàn thiện cơ sở pháp lý về phát triển công nghiệp an ninh, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp có thu trong CAND. Khẩn trương rà soát, sắp xếp lại doanh nghiệp an ninh. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển Công nghiệp an ninh giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn đầu Đề án đầu tư nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ phục vụ tốt công tác, chiến đấu.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát doanh nghiệp, cơ quan quản lý trong sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao; góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phát triển công nghiệp an ninh; phục vụ tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng…

Anh Hiếu