Đây là hoạt động thiết thực nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có về nguồn nhân lực của Học viện, là diễn đàn để toàn thể giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được trao đổi thông tin liên quan đến tổ chức đào tạo để từng bước đổi mới tư duy, cách thức quản lý, phương pháp dạy tiếp cận gần hơn với các nền giáo dục tiên tiến, từng bước đưa Học viện trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia.

Các đại biểu tham dự Hội thảo  

Các tham luận tại Hội thảo đã giới thiệu, làm rõ một số mô hình tổ chức đào tạo ở một số quốc gia tiên tiến trên thế giới như Anh, Nga, Thụy Điển, Nhật Bản, Trung Quốc ở cả 3 trình độ đạo tào đại học, thạc sỹ, tiến sỹ với nhiều chuyên ngành đào tạo khác nhau. Mỗi mô hình có những đặc thù riêng nhưng có nhiều điểm ưu việt về phương thức đào tạo, cách thức tổ chức, có thể vận dụng phù hợp vào các trường CAND nói chung, Học viện ANND nói riêng.

Đồng thời, đã tập trung lãm rõ kinh nghiệm áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến của các trường đại học ở nước ngoài như dạy học tích cực theo hướng phát huy tối đa tính chủ động trong học tập và khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên; phương pháp kiểm tra đánh giá với nhiều hình thức phong phú, chuyển từ đánh giá tập trung vào kết quả sang đánh giá năng lực, quá trình. Đặc biệt, các tham luận đã đưa ra các khuyến nghị cụ thể đối với Học viện trong việc nâng cao chất lượng đào tạo như làm thẻ điện tử cho sinh viên, xây dựng hệ thống thư viện hiện đại, liên kết thư viên trong khối các trường CAND và ngoài ngành...

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện CAND phát biểu tại Hội thảo
Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND khẳng định: Hội thảo đã thống nhất về nhận thức cho toàn thể cán bộ, giáo viên Học viện ANND về đổi mới tổ chức đào tạo theo hướng hiện đại, bắt kịp xu hướng tiên tiến trên thế giới, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của ngành Công an và xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế, phát triển Học viện sớm trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia. Qua Hội thảo này, Học viện đề nghị các Học viện, trường CAND tiếp tục cùng phối hợp, nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thống thư viện hiện đại, liên thông, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên và toàn bộ ngành Công an.

Huyền Thanh