Đến nay tất cả 28 đơn vị đã cơ bản hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa, xây mới phòng tiếp dân, phòng đặt máy chủ, máy trạm và các thiết bị ngoại vi, trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị để phục vụ cho việc triển khai cấp, quản lý CMND theo công nghệ mới.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận rõ hơn những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến kinh phí, trang thiết bị… Đồng thời kiến nghị, đề xuất giải pháp để sớm hoàn thiện công tác lắp đặt nguồn điện riêng, thiết bị cắt lọc sét và chống giật đạt tiêu chuẩn để lắp đặt máy móc phục vụ công tác cấp CMND mới.

Đồng chí Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong công tác chuẩn bị cho dự án cấp CMND mới. Để đảm bảo đúng tiến độ đề ra, đồng chí yêu cầu các đơn vị chức năng cần chủ động phối hợp, rà soát các hạng mục công trình, các phương án đầu tư mua sắm các trang thiết bị đảm bảo đồng bộ, đúng quy chuẩn. Trong đó cần chú ý đầu tư, hoàn thiện hệ thống nguồn điện riêng đảm bảo an toàn cho các thiết bị, máy móc. Đồng thời tập trung lắp đặt, mua sắm các trang thiết bị dự phòng theo quy chuẩn của dự án như pin máy ảnh, thiết bị PCCC, bóng chiếu sáng, điều hòa...

Minh Phương