Nhằm tạo mọi điều kiện đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho công dân bị mất giấy chứng minh nhân dân trong vụ hoả hoạn, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH  đã rà soát công dân thuộc các hộ trên, sau đó thống kê, lập danh sách và tổ chức  xuống tận thôn Cốc Lải, xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên để làm cấp mới chứng minh nhân dân cho công dân thuận lợi cho người dân trong vệc giao dịch.

Lực lượng Công an làm chứng minh thư nhân dân cho người dân.

Sau khi được cán bộ Công an xuống tận nơi làm lại chứng minh nhân dân, ông Vi Ngọc Đường nói: "Gia đình tôi có 7 người thì có 5 người cần dùng đến chứng minh thư, hôm nay Công an huyện đã tổ chức xuống làm cho chúng tôi  đã tạo điều kiện thuận lợi tôi có chứng minh thư mới kịp thời để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày".

Chia sẻ với chúng tôi ông Hoàng Văn Đạo cho hay, gia đành có cụ Hoàng Văn Đại bị tai biến nay phải thường xuyên đi bệnh viện, sử dụng bảo hiểm y tế nên rất cần đến chứng minh thư nhân dân nhưng cụ đi lại rất khó khăn cũng rất cảm ơn CBCS Công an đã xuống tận thôn làm chứng minh đã tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều trong giải quyết các công việc.

Hoàng Hiền