Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Đề án chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc về đề dẫn Hội thảo, Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an, thành viên Ban chỉ đạo Đề án cho biết, thực hiện Kế hoạch số 193-KH/ĐUCA ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về nghiên cứu, xây dựng Đề án, Ban Chỉ đạo Đề án tổ chức Hội thảo nhằm trao đổi, cung cấp những nghiên cứu lý luận, thực tiễn phục vụ tham mưu, ban hành quy định về hệ thống tổ chức và hoạt động của Hội phụ nữ trong CAND, góp phần hoàn thiện Đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND... 

Tại Hội thảo, các đại biểu tham luận xoay quanh các vấn đề về vị trí, vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong CAND thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đánh giá mô hình Ban Công tác phụ nữ và mô hình Ban Chấp hành Hội phụ nữ; đánh giá tổ chức và hoạt động của Hội phụ nữ CAND trước và sau khi thực hiện Quy định liên tịch số 4156 về tổ chức và hoạt động của phụ nữ trong CAND; mối quan hệ giữa Ban Chấp hành Hội phụ nữ các cấp trong CAND với các đơn vị chức năng có liên quan; cơ quan giúp việc của Ban Chấp hành Hội phụ nữ các cấp trong CAND. Chế độ, chính sách đối với cán bộ đảm nhiệm công tác Hội phụ nữ trong CAND; đề xuất phương án quy định về hệ thống tổ chức, hoạt động của Hội phụ nữ CAND phù hợp với mô hình, tổ chức mới của Bộ Công an.

 Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh, theo chủ đề của Hội thảo, từ nhiều góc độ khác nhau, các chuyên gia, đại biểu bằng những luận giải khoa học cũng như kinh nghiệm thực tế đã tập trung phân tích, đánh giá góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề quan trọng về công tác phụ nữ trong CAND về mô hình tổ chức, ban chấp hành… thể hiện sự quan tâm của các cấp, đơn vị đối với Hội phụ nữ trong CAND. 

Đánh giá cao vị trí, vai trò và những đóng góp lớn của phụ nữ Công an và các cấp Hội phụ nữ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; khẳng định tính cấp thiết của viện kiện toàn tổ chức Hội phụ nữ trong CAND đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

M.Hiền