Dự buổi lễ có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục HC-KT qua các thời kỳ; thân nhân gia đình đồng chí Lê Văn Tẩu…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành tặng hoa chúc mừng thân nhân gia đình đồng chí Lê Văn Tẩu

Diễn văn tại buổi lễ nêu rõ: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Văn Tẩu luôn kiên định lập trường tư tưởng của người đảng viên cộng sản; luôn nêu cao bản chất anh hùng cách mạng; vượt lên khó khăn, gian khổ, lập nhiều thành tích, chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng chí tích cực tham gia bảo vệ các cơ quan và cơ sở cách mạng, đập tan âm mưu sử dụng bọn tề, ngụy chống phá cách mạng của thực dân Pháp; mặc dù hai lần bị thương, nhưng đồng chí vẫn bám địa bàn, không rời mặt trận, chiến đấu dũng cảm, đề ra được nhiều cách đánh địch có hiệu quả trong đấu tranh chống gián điệp, phản động và bảo vệ an ninh kinh tế…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành với thân nhân gia đình đồng chí Lê Văn Tẩu và các đại biểu tại buổi lễ.

Thời kỳ hòa bình, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng chí Lê Văn Tẩu đã có nhiều công lao đóng góp đối với công tác HC-KT CAND. Trên nhiều cương vị công tác, đồng chí Lê Văn Tẩu đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đổi mới tư duy, manh nha tư tưởng chuyển từ “hậu cần phục vụ thụ động” sang “hậu cần chủ động đảm bảo”; động viên, khuyến khích những cách nghĩ, cách làm sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu, góp phần củng cố tiềm lực an ninh, tạo tiền đề để xây dựng, phát triển nền công nghiệp an ninh…

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành chúc mừng thân nhân gia đình đồng chí Lê Văn Tẩu, đồng thời khẳng định đây cũng là niềm tự hào của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Tổng cục HC-KT nói chung.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị cán bộ, chiến sĩ Tổng cục HC-KT cần noi gương đồng chí Lê Văn Tẩu, phát huy tư tưởng chỉ đạo của đồng chí; phải xác định rõ chiến lược HC-KT phù hợp với điều kiện ngân sách nhà nước; tập trung, thống nhất quản lý nhà nước, phát triển có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh phải xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác HC-KT chủ động, nhạy bén, sáng tạo, có phong cách làm việc trách nhiệm, khoa học, lấy hiệu quả làm thước đo để đánh giá; góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh…

Trần Xuân