Phái biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam bày tỏ vui mừng nhận thấy, thời gian qua, hợp tác trong lĩnh vực an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tiếp tục được thúc đẩy, từng bước đi vào thực chất, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu và mong muốn hợp tác giữa hai bên. Qua đó đảm bảo sự ổn định và phát triển của hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đồng chí Phùng Lượng.

Cụ thể, hai bên đã tăng cường chia sẻ thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; Phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực và biện pháp ứng phó, xử lý các mối đe dọa mới liên quan đến lợi ích và an ninh quốc gia mỗi nước…

Hai Bên thống nhất, trong thời gian tới, hai bên cần thống nhất việc hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cũng như các đơn vị chức năng của hai Bộ là một kênh quan trọng để góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước. 

Toàn cảnh buổi tiếp.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, về tình hình thế giới, khu vực mà hai bên cùng quan tâm; Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn cao cấp hai nước thăm viếng lẫn nhau, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng được tổ chức ở mỗi nước và đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công dân nước này làm ăn, sinh sống, học tập, du lịch… tại nước kia. 

Tăng cường hợp tác an ninh mạng, quản lý, kiểm soát tốt việc sử dụng mạng Internet… Hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... góp phần tích cực vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của mỗi nước…

Khổng Hà