Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Hoa Kỳ trong thời gian qua trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh... không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển. 

Qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước nói riêng và khu vực nói chung. Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan chức năng của Hoa Kỳ đã có nhiều bước tiến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Daniel Kritenbrink và các đại biểu tại buổi tiếp.

Tô Lâm tin tưởng, thời gian tới, trên cương vị công tác của mình, ngài Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp tích cực để củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ, cũng như sự hợp tác có hiệu quả giữa các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Hoa Kỳ vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực...

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Daniel Kritenbrink chúc mừng những thành công trong quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai quốc gia nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan và thực thi pháp luật của Hoa Kỳ nói riêng trong năm 2017 vừa qua. 

Đặc biệt, Đại sứ Daniel Kritenbrink đánh giá cao Việt Nam trong công tác tổ chức, bảo đảm an ninh, an toàn cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và đón Đoàn nguyên thủ quốc gia 4 nước, trong đó có Hoa Kỳ sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan và thực thi pháp luật của Hoa Kỳ; qua đó, góp phần đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước…

Khổng Hà