Trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng bộ Viện KHHS đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Mặc dù còn nhiều khó khăn về phương tiện, điều kiện làm việc nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, lãnh đạo cấp trên, cán bộ, chiến sĩ Viện KHHS đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; kết quả hầu hết các mặt công tác đạt và vượt so với chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 để ra.

Thiếu tướng Lê Danh Cường phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Viện luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng.

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hành vi sai trái, biểu hiện mất dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật kém... Những kết quả đạt được chính là sự nỗ lực cố gắng rất lớn của các cấp ủy, các cấp lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Viện.          

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Danh Cường, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHHS nhấn mạnh, năm 2019, các tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng cần đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị...; công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát và công tác quần chúng phải gắn chặn với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phải thực hiện toàn diện, đồng bộ có hiệu lực, hiệu quả…; cơ quan tham mưu và các tổ chức quần chúng phải tham mưu đề xuất được cấp ủy để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công tác quần chúng thuộc chức năng, nhiệm vụ, nhằm tạo sự chuyển biến sâu về công tác quần chúng trong Đảng bộ Viện. 

Trung tá Đặng Văn Đoàn, Phó Viện trưởng Viện KHHS trao Bằng khen của Trung ương Đoàn và Đoàn thanh niên Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân.
Trung tá Đặng Văn Đoàn trao Bằng khen của Hội phụ nữ Bộ Công an cho Hội phụ nữ Viện.

Tại Hội nghị, đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng năm 2019. Ra mắt Công đoàn và Ban chấp hành Đoàn thanh niên Viện KHHS.                 

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn thanh niên tặng Bằng khen cho 1 đồng chí; Đoàn thanh niên Bộ Công an tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân; trao Bằng khen của Hội phụ nữ Bộ Công an cho Hội phụ nữ Viện và 3 đồng chí hội viên.

M.Hiền