Năm qua, Ban Chỉ đạo 138 các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ  thị, văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đến các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quán triệt, thực hiện đạt yêu cầu đặt ra. 

Phó Chủ tịch UND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Đặc biệt, chú trọng chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào thông qua việc xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo 138 các cấp đã tổ chức tuyên truyền trên 23.000 cuộc với trên 1.3600.000 lượt người tham dự. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 2.000 nguồn tin có giá trị, giúp ngành chức năng triệt phá gần 1.500 vụ; giáo dục, bắt, xử lý trên 2.800 đối tượng; bắt vận động đầu thú 61 đối tượng truy nã…

Phó Chủ tịch UND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng trao Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019. 

Năm 2019, toàn thành phố có 296 tập thể và 839 cá nhân là lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng bảo đảm về ANTT ở cơ sở có thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đánh giá Ban Chỉ đạo 138 các cấp đã có nhiều cố gắng nhưng việc cụ thể một số chỉ tiêu còn chung chung, các mô hình có tập trung xây dựng nhưng biện pháp, cách làm chưa phát huy hết hiệu quả. Trong thời gian tới, các ngành, các cấp cần phối hợp chặt chẽ trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào, các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chung sức xây dựng nông thôn mới… Thường xuyên thông báo tình hình, gặp gỡ trao đổi, phối hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp ở từng cấp. Kịp thời phát hiện gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình mới để nhân rộng phong trào…

Văn phòng thường trú Báo CAND cùng nhiều tập thể, đơn vị nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019.

Dịp này, Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019.


Trần Lĩnh