Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, Công an huyện Quan Hóa đã tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp gần 200 khẩu súng săn tự chế các loại và nhiều vũ khí khác, trong đó, chủ yếu là các loại súng kíp, súng cồn tự chế.

Được biết, từ năm 2016 đến nay, Công an huyện Quan Hóa đã tổ chức thu hồi và bàn giao cho các cơ quan chức năng tiêu huỷ gần 600 khẩu súng săn tự chế. Kết quả trên đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đình Hợp