Trong thời gian 1 buổi, các em học sinh của Trường THPT Nguyễn Duy Trinh đã được các chiến sĩ Cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, tập trung vào kỹ năng tham gia giao thông, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông như: tự giác chấp hành nghiêm quy tắc giao thông đường bộ; cách xử lý các tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra; các biển báo và tín hiệu đèn giao thông; kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ; các nguy cơ mất an toàn giao thông và biện pháp phòng tránh...

Một em học sinh trả lời câu hỏi tình huống của Cảnh sát giao thông.

Ngoài ra, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông còn hướng dẫn những thủ tục cần thiết khi đăng ký xe máy điện, xe đạp điện; đồng thời, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm luật lệ an toàn giao thông cho các em học sinh.

Minh Khôi